Açık Rıza Metni

YILMAZER AVUKATLIK ve DANIŞMANLIK (“YILMAZER”) tarafından sizinle paylaşılan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin İnternet Sitesinden Alınan iş Başvurularına Konu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni kapsamında YILMAZER nezdinde işlenen kişisel verilerinizin aşağıda belirtilen şekillerde işlenebilmesi amacıyla açık rızanız talep olunmaktadır:

Kimlik Verisi, İletişim Verisi verilerimin elektronik ortamda başvuru sürecinin yürütülmesine ve iletişime geçilmesine ilişkin olarak işlenmesine, tarafımla iletişime geçilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer yurt içi/yurt dışı kişi ve kuruluşlara aktarılmasına açık rıza veriyorum. İşbu metinde yer alan hususlarla alakalı vermiş olduğum açık rızam hakkında ayrıca YILMAZER tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi kabul ederim.