Gayrimenkul Hukuku

_

Avukatlarımız, nitelikli avukat ve bilirkişi kadrosu sayesinde karmaşık dava ve süreçlerin aşılmasında belirleyici rol oynamaktadır. Türkiye’deki gayrimenkul hukukunu, özellikle de mülk alım satımının pratik yönlerini ve yabancılar için önemli noktaları açıklama konusunda uzmanlığa sahibiz. 

 • Tapu Tespit ve İptal Davaları 
 • Müdahale Davalarının Önlenmesi (Actio Negatoria) 
 • Önceden Düzenlenmiş Görevlerin İptali 
 • Kadastro Tespitleri ve Kadastro Tespitlerinin İptal Edilmesi 
 • Kamulaştırmanın Önlenmesi, Kamulaştırmasız Hukuki ve Fiili Müsadere ve Kamulaştırma Kanunundan Doğan Değerin Toplanması 
 • Gayrimenkul Türlerinin Belirlenmesi ve Parselasyon İşlemlerinin Yapılması 
 • Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Mülk Edinme 
 • Ortak Mülkiyetin Ortadan Kaldırılması 
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 
 • Taşınmazların kiralanması, 
 • Taşınmazların tahliyesi, 
 • Sözleşme Dışı Müdahalelerin Önlenmesi, 
 • Yeterli Ücrete İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü