İnşaat ve Altyapı Hukuku

_

Yılmazer Avukatlık, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize, kamu kurumları ve özel kişilerle akdedilen inşaat ve hizmet sözleşmelerinin hukuki denetimi ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

İnşaat ve Altyapı Hukuku alanında, öncelikle inşaat sözleşmelerinin müzakere, hazırlık ve takip aşamalarında, ikinci olarak da mal, hizmet ve inşaatın başlangıcından itibaren tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Kamu idareleri ile ihale usulüyle hazırlanan sözleşmeler, ifaları tamamlanıncaya kadar devam eder.