Vergi Hukuku, devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen bir hukuk dalıdır. Ülkemizde vergi mevzuatı; oldukça karmaşık, sürekli değişen ve yoruma açık bir yapıdadır. Ayrıca bazı vergisel konularda uygulama birliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla mükellefler ile idare arasında yorumlama ve uygulama farklılıkları nedeniyle uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Bu uyuşmazlıklar, mükellef nezdinde inceleme devam ederken uzlaşma yoluyla veya yargı yolu ile çözüme kavuşturulabilmektedir.

Yılmazer Avukatlık ve Danışmanlık olarak alanında uzman ekibimiz ile aşağıdaki konularda hizmet vermekteyiz.

  1. Vergi incelemesi sırasında Vergi Hukuku konusunda danışmanlık yapılması ve vergi inceleme taslak tutanaklarının incelenip hazırlanması
  2. Vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme ve vergi tekniği raporlarının mevzuatsal açıdan tetkik edilmesi ve yorumlanması
  3. Uzlaşma başvurularının hazırlanması, uzlaşma ya da dava açma kararının değerlendirilmesi 
  4. Vergi dava dilekçelerinin ve idarenin savunmasına cevap dilekçelerinin hazırlanması
  5. Vergilendirme hataları ile ilgili düzeltme ve şikayet gibi başvuru dilekçelerinin hazırlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve düzeltme yoluyla giderilemeyen yanlışlıklar için iptal davası açılması
  6. Özel esaslara alınma ve özel esaslarsan genel esaslara geçiş talebinin reddine ilişkin dava açılması 
  7. Defter ve/veya belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan katma değer vergisi tarhiyatlarına ilişkin iptal davası açılması 
  8. Transfer fiyatlandırma danışmanlığı 
  9. Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’da bulunan davalarda hukuki danışmanlık verilmesi
  10. Her türlü vergi ceza ve ihbarnamelerine dava açılması.